Lääkkeiden annosjakelu on turvallista, helppoa ja taloudellista

Apteekin tarjoama annosjakelupalvelu helpottaa lääkkeiden ottamista.

title

Palvelussa apteekki toimittaa asiakkaalle annosjakeluun soveltuvat lääkkeet kahden viikon erissä, selkeästi merkityissä annospusseissa.

Pusseissa on asiakkaan nimi, tablettien ottoajankohta sekä pussissa olevien lääkkeiden nimet. Näin on helppo tarkistaa, että ollaan ottamassa oikeat lääkkeet oikeaan aikaan. Ennen annosjakelun aloittamista apteekin farmaseutti tarkistaa lääkkeiden yhteisvaikutukset ja päällekkäisyydet sekä lääkkeiden ajantasaisuuden ja tarpeellisuuden yhdessä hoitavan lääkärin kanssa.

Annosjaeltaviksi soveltuvat useimmat tabletti- ja kapselimuotoiset lääkkeet, myös puolikkaat tabletit. Koska annosjakeluyksikössä on käytössä edulliset ja suuret lääkepakkaukset, lääkekustannuksiin tulee usein säästöä.

Lääkkeiden mukana tulevassa annostuskortissa on QR-koodi, joka luetaan älypuhelimeen asennettavalla maksuttomalla lukuohjelmalla. Koodi näyttää asiakkaalle jaeltujen lääkkeiden kuvat, kuvailutekstit ja Lääkeoppaan tekstit.​

Tutustu Pharmacin annosjakelupalveluun ja löydä lähin Oma-annospalvelua tarjoava apteekki: www.oma-annos.fi

Send feedback

Thank you for the feedback!
Return to the article

More information

Proudly powered by:
Natify Inc
Programmatic Content Marketing ®
www.natify.io

Client:

Calcus