Metsätilat-ketjun yhtiöt myyvät maaseutukiinteistöt

Maaseudun kiinteistöt – maatilat, metsät ja rakennuspaikat, kesämökitkin – muodostavat oman erityisen sektorinsa kiinteistöalalla.

titleLänsi-Suomen Metsätilat Oy:n toimitusjohtaja Jukka Pusa luontaisessa ympäristössään. Käytännössä työ kuitenkin tehdään enemmän asiakkaan kotona ja toimistopöydän vieressä.

Metsätilat-ketjun yhtiöt ovat keskittyneet maaseudun kiinteistöjen välitykseen ja arvonmääritykseen. Ketjun seitsemän yhtiötä kattavat koko maan. Yhtiöiden 90 välittäjää ovat kaikki kokeneita metsäammattilaisia, jotka tuntevat maaseudun elämän, tieasiat, kaavoituksen, verotuksen ja muut erityiskysymykset.

Erilaiset yhteisomistukset ovat yleisiä maaseudulla. Pidempiaikainen yhteisomistus usein johtaa käytännön ongelmiin kiinteistöjen hoidossa ja ylläpidossa. Kaikki eivät voi tai halua osallistua kustannuksiin ja töihin. Usein ollaan myös erimielisiä tehtävistä ratkaisuista.

Yhteisomistusten purku on asiantuntijatyötä, johon ketjun välittäjät ovat ammattilaisia. Perinnönjakosopimus, yhtymän purku tai muu oikeustoimi usein tarvitaan, jotta kiinteää omaisuutta pystytään myymään markkinoille tai omistusta järjestelemään toimivammaksi. Kaikkiin toimiin tarvitaan luotettavaa tietoa kiinteistöjen arvosta. Metsätilat-ketjun välittäjät ovat kiinteistöarvioinnin asiantuntijoita.

Yhtiöiden palveluksessa on noin viidennes kaikista Keskuskauppakamarin hyväksymistä maa- ja metsätalouskiinteistöjen AKA-arvioijista (auktorisoitu kiinteistöarvioija). Oikeat ja oikeudenmukaiset ratkaisut niin myynnin kuin jakamisen osalta voivat perustua vain luotettavaan arvonmääritykseen. Vahvan perustan arviointityölle muodostaa ketjun asema maan johtavana maaseutukiinteistöjen välittäjänä. Yhtiöissä tiedetään, miten kauppa käy, ja mitä erilaisista kohteista maksetaan.

Ketju välittää enemmän metsätiloja kuin Suomen muut välittäjät yhteensä ja on vahvassa asemassa myös muissa kiinteistöissä. Tänä vuonna kauppoja tehdään 7–8 työpäivää kohti. Maaseutukiinteistöt löytyvät osoitteesta www. metsatilat.fi. Siellä on satoja myyntikohteita esillä ja vaihtuvuus on hyvä.

Sivustolla käy päivittäin tuhansia ostokohdetta hakevia ja sieltä ne vaihtoehdot parhaiten tänä päivänä löytyvätkin. Tärkeää markkinoiden toimivuuden ja sujuvan kaupankäynnin kannalta on luotettava ja riittävä tieto myytävistä kohteista helposti ymmärrettävässä muodossa. Kun tähän yhdistetään palveluhenkinen ja osaava välittäjä, ostajan ja myyjän on turvallista toimia.

www.metsatilat.fi

Send feedback

Thank you for the feedback!
Return to the article

More information

Proudly powered by:
Natify Inc
Programmatic Content Marketing ®
www.natify.io

Client:

Calcus