Viittomakielisille pitkäaikaissairaille on tarjolla apua ja tukea

Passi- ja Memo-ohjelmat tarjoavat pitkäaikais- ja muistisairaille viittomakielisille sekä heidän läheisilleen materiaalia, tukea ja kursseja.

titleMemo-ohjelman viittomakieliset palvelut auttavat selviytymään arjen haasteista. Kuvassa viittomakielisten muistiasiantuntija Maria Kursi.

Kuurojen Palvelusäätiön Passi- ja Memo-ohjelmat tukevat ja auttavat viittomakielisiä elämään sairautensa kanssa. Memo-ohjelma on keskittynyt tukemaan muistisairaita ja heidän läheisiään. Maria Kursi, ohjelman viittomakielisten muistiasiantuntija, painottaa, että vaikka kuurot ovat pieni vähemmistö ja heistä pitkäaikaissairaiden osuus vielä pienempi, tiedonsaanti ja tuki omalla äidinkielellä on tärkeää.

”Kieli on visuaalista ja poikkeaa merkittävästi kirjoitetusta suomen kielestä.” Passi-ohjelman ydin on tukea kaikkia pitkäaikaissairaita. Vuosittain järjestetään tuiki tärkeitä sopeutumisvalmennuskursseja sekä tarpeen mukaan vertaistukiryhmiä ja luentoja.

Kursseista esimerkiksi vuonna 2017 on ollut aiheina muistisairaat viittomakieliset ja syksyllä diabetes sekä tukija liikuntaelinsairaudet painonhallinta-teemalla.

Seuraavalle vuodelle on suunnitteilla kurssi migreenistä kärsiville. Tietoa ja apua on saatavilla. Tärkeää on, että niitä tarvitsevat löytäisivät ohjelmat ja saisivat tukea omalla kielellään.

Vaikka omaan tai läheisen sairauteen liittyvää kurssia ei olisi lyöty lukkoon kalenteriin, sellainen voidaan tarpeen mukaan järjestää. Siksi on tärkeää, että pitkäaikaissairaat ja heidän omaisensa ilmoittaisivat kurssitarpeesta.

PASSI-OHJELMA JÄRJESTÄÄ

• 2–3 erilaista sopeutumisvalmennuskurssia pitkäaikaissairaille vuosittain
• Luentoja eri teemoilla
• Sairausryhmien vertaistukiryhmiä
• Lisää tietoa: www.kuurojenpalvelusaatio.fi

MEMO-OHJELMA TARJOAA

• Viittoma- ja selkokielelle käännettyä tietoa muistisairauksista
• Vertaistukea ja apua
• Suomalaiselle viittomakielelle käännetyn CERAD-testin
• Lisää tietoa: www.kuurojenpalvelusaatio.fi

Send feedback

Thank you for the feedback!
Return to the article

More information

Proudly powered by:
Natify Inc
Programmatic Content Marketing ®
www.natify.io

Client:

Calcus