Kotihoivaa, jossa ihminen kohtaa ihmisen

Tunne Hoiva panostaa aitoon asiakkaiden kohtaamiseen kotihoivakäynneillään pyrkien tekemään jokaisesta käynnistä mieleenpainuvan mukavan.

title

Toiminta-ajatuksenamme on tuoda hoivahetkiin jotain ekstraa, joka on kullekin asiakkaalle yksiöllistä, miellyttävää ja mieleenpainuvaa”, yhä itsekin hoitovuoroja tekevä Tunne Hoivan perustaja Sonja Takkunen kertoo Hyvä Ikä -lehden lukijoille.

Tunne Hoivassa nähdään suurta vaivaa sille, että kukin asiakas saa juuri hänelle sopivan hoitajan. ”Hoitajamme pysähtyvät kuuntelemaan, ajattelemaan ja tuntemaan yhdessä asiakkaan kanssa. Meillä jokainen saa työskennellä omalla persoonallaan, eikä heitä pakoteta yhteen muottiin. Etsimme sopivat henkilökemiat, ja tarvittaessa hoitajan voi vaihtaa. Hoitajamme ovat sinut sen kanssa.”

Tunne Hoiva on saanut hyvää palautetta toiminta-ajatuksen myönteisistä vaikutuksista asiakkaiden henkiseen hyvinvointiin. ”Hyvä hoitosuhde näkyy ikääntyneen asiakkaan psyykkisen voinnin paranemisena, jolloin myös omaisten huoli ja vastuu pienenevät. Tästä olemme saaneet kiitosta.”

Tunne Hoiva ylläpitää avoimuutta eri osapuolten välillä, jotta kaikki näkökulmat tulee huomioitua hoidossa. ”Keskusteluyhteytemme on avoin hoitajien, asiakkaiden ja omaisten sekä muiden asiakasta hoitavien asiantuntijoiden välillä. Olemme tässä haastattelussa puhuneet vain vähän itse hoidosta, koska sen ammattimainen toteutus on meille itseisarvo.”

Mitä yksilöllinen kohtaaminen sitten käytännössä on: kosketusta, huumoria tai vaikkapa keskustelua kiinnostavista aiheista? ”Sen jokainen asiakas määrittelee itse. Meille asiakas on oman elämänsä paras asiantuntija”, Takkunen päättää.

• Tunne Hoiva tarjoaa kotiin tuotettavia hoivapalveluita ikääntyville, pitkäaikaissairaille ja vammaispalvelun asiakkaille sekä lapsiperheille.

• Hoito voi olla yksittäisistä vuoroista aina ympärivuorokautiseen hoivaan saakka.

• Yrityksen toiminta-alueena on tällä hetkellä Etelä-Suomen alueen kunnat ja toiminta laajenee asiakkaiden tarpeiden mukaan valtakunnallisesti.

• Tarjoamme laadukkaita hoivapalveluita sekä yksityisille että julkisen sektorin asiakkaille, esim. palvelusetelit ja omaishoidon vapaan aikainen hoito.

Sonja Takkunen
p. 045 603 5338
www.tunnehoiva.fi

Send feedback

Thank you for the feedback!
Return to the article

More information

Proudly powered by:
Natify Inc
Programmatic Content Marketing ®
www.natify.io

Client:

Calcus