Päihderiippuvuus voi paljastua eläkkeellä

Yhä useampi ikääntyvä juo, ja vanhusten alkoholismi lisääntyy, väittää media.

titleSanna Kallion ja Simo Seppelinin mukaan päihderiippuvainen ei opi koskaan kohtuukäyttäjäksi, koska kyse on sairaudesta. Toipumisen edellytys on ehdoton raittius.

Entisen alkoholistin ja Minnesota-hoidon Suomeen tuoneen Simo Seppelinin mielestä lehtiotsikot kertovat ongelmasta, joka paljastuu, kun ihminen jää pois työelämästä. ”Kun ihminen jää eläkkeelle, hänen kesälomansa jatkuu normaalia pitempään.

Jos päihderiippuvaisen ei tarvitse enää mennä töihin, hän voi ottaa paukun heti aamulla”, Seppelin selittää ilmiötä. Seppelin on auttanut tuhansia päihderiippuvaisia päihteettömään elämään vuodesta 1993 lähtien, jolloin ensimmäiset potilaat tulivat Minnesota-hoitoon Lapualle. Tänä keväänä Minnesota-Hoito Oy avasi hoitopisteen myös Lahteen.

ALKOHOLISTI ON SAIRAS

Amerikassa 1940-luvulla kehitetyn Minnesotahoidon ydinajatus on, että päihderiippuvuus on sairaus, jonka taustalla ovat geenit. Osalla ihmisistä on perinnöllinen taipumus tulla riippuvaiseksi alkoholista, muista päihteistä tai vaikka sokerista. ”Pelkästään juomalla kenestäkään ei tule alkoholistia”, Seppelin sanoo.

LÄHEISTEN TUKI TÄRKEÄÄ

Seppelinin mukaan yli 93 prosenttia Minnesota- Hoidon potilaista raitistuu ja löytää ilon takaisin elämäänsä. Hyvä hoitotulos saavutetaan pitkillä terapiaistunnoilla, vertaistuella ja läheisten osallistumisella hoitoon. ”Kun ihminen kohtaa helvettinsä, hän ymmärtää, mitä seurauksia hänen päihteiden käytöstään on ollut itselle ja muille. Sen oivalluksen jälkeen hän voi ryhtyä muuttamaan käyttäytymistään”, Seppelin sanoo.

Minnesota-Hoito Oy:n sairaanhoitaja Sanna Kallio tietää omasta kokemuksestaan, mikä voima läheisten mielipiteillä on. ”Minun toipumiseni lääkeriippuvuudesta alkoi vasta, kun läheiseni kertoivat, miten käytökseni oli hävettänyt ja surettanut heitä. Omasta ja heidän elämästään meni hukkaan kuusi vuotta.” Rankkojen keskustelujen vastapainoksi Minnesota- hoidossa halataan ja nauretaan paljon. Vertaistuki auttaa jaksamaan.

 Minnesota-hoito

• Vähintään 28 vrk perushoitojakso Lapualla tai Hämeenkoskella Lahdessa,
• Läheiset osallistuvat hoitoon kolmannella viikolla.
• Hoitojakson jälkeen tapaamiset jatkuvat kerran viikossa 48 viikkoa. Jatkohoitopaikkoja on eri puolilla Suomea.

www.minnesota-hoito.fi

Send feedback

Thank you for the feedback!
Return to the article

More information

Proudly powered by:
Natify Inc
Programmatic Content Marketing ®
www.natify.io

Client:

Calcus