Naisten taidoilla Suomi turvallisemmaksi

Huolimatta lähiaikojen erittäin ikävistä tapahtumista Espanjassa ja meillä Turussa, Suomi on yksi maailman vakaimpia ja turvallisimpia maita.

title

20-VUOTISJUHLAVUOTTAAN viettävä Naisten Valmiusliitto on kouluttanut jo lähes 10 000 naista selviämään erilaisissa kriiseissä. Silti myös arjen keskelle voi yllättäen tulla turvattomuutta aiheuttava tilanne. Valtakunnalliset NASTA-harjoitukset ovat Naisten Valmiusliitto ry:n järjestämiä ja vapaaehtoisten naisten toteuttamia, naisille tarkoitettuja valmiusharjoituksia.

Kaksi kertaa vuodessa järjestettävät harjoitukset ovat niin suosittuja, ettei niille pystytä ottamaan kaikkia halukkaita. Tänä vuonna koulutetaan 700 naista. ”Ihmisten turvallisuudentunteeseen pystytään vaikuttamaan tiedolla ja taidolla. Kursseillamme annamme naisille valmiuksia, joilla he selviävät yllättävistä ja vaikeista tilanteista”, Naisten Valmiusliiton pääsihteeri Kaarina Suhonen kertoo.

Lisäksi vapaaehtoisen asepalveluksen suorittaminen mahdollistaa myös sotilaalliset harjoitukset naisille, joita järjestää puolustusvoimat ja Maanpuolustuskoulutusyhdistys. Turun elokuisten tapahtumien takia liitossa harkitaan nyt kurssia, joka opettaisi varautumaan mahdollisiin terrori-iskuihin ja yllättäviin väkivaltatilanteisiin.

KÄYTTÄMÄTÖN VOIMAVARA

Vapaaehtoista maanpuolustustyötä pitkään tehnyt ja Kelan johtajana vaikuttanut ministeri Helena Pesola näkee naisissa suuren voimavaran. Viranomaiset saisivat koulutettujen ja motivoituneiden naisten taidot käyttöönsä kriisitilanteissa, jos vapaaehtoisten tiedot koottaisiin varaamisrekisteriin.

”Naisten Valmiusliiton järjestämän koulutuksen valtava suosio osoittaa, että suomalainen nainen on valmis ja kiinnostunut kantamaan vastuunsa yhteiskuntamme turvallisuudesta”, Pesola sanoo. Pesolan mielestä olisi tärkeää, että koko aikuisella väestöllä ja myös osalla nuorisoa olisi valmiudet toimia kotinsa, perheensä, lähiyhteisönsä ja maansa hyväksi ongelmatilanteissa. Koulutuksella voidaan lisätä ihmisten henkistä kriisinsietokykyä.

TYÖTÄ TURVALLISEMMAN SUOMEN PUOLESTA

Valtakunnallisten järjestöjen vapaaehtoista maanpuolustus- ja turvallisuustyötä tukee Maanpuolustuksen Tuki ry. Tämän vuoden suuri ponnistus on ollut monen eri toimijan kanssa yhteistyössä järjestetty, valtakunnallinen, satavuotiasta Suomea juhlistava Nuku rauhassa -hanke.

”Tavoitteenamme on, että kaikki Suomessa voivat nukkua rauhassa. Haluamme viedä tietoa ja taitoja turvallisuudesta kansalaisille”, Maanpuolustuksen Tuki ry:n asiamies Jari Anttalainen sanoo. MPT ry:n tärkein tehtävä on hankkia viidelle keskeisimmälle vapaaehtoisen maanpuolustuksen järjestölle niiden toimintaan tarvittavia taloudellisia resursseja. ”Järjestöissä työtä tehdään pääosin vapaaehtoisvoimin ja vastikkeetta, siksi otamme mielellämme vastaan raha- ja testamenttilahjoituksia”, Anttalainen lisää.

Naisten Valmiusliitto pyrkii lisäämään vanhusten turvallisuutta Turvallisesti senioriiässä -hankkeella, pääsihteeri Kaarina Suhonen kertoo.

 

Ministeri Helena Pesolan mukaan vapaaehtoisen maanpuolustuksen tukeminen on kunnia-asia suomalaiselle elinkeinoelämälle, yhteisöille, valtiovallalle ja yksityisille kansalaisille.

 

Maanpuolustuksen Tuki ry on tukenut vapaaehtoista maanpuolustustyötä tekeviä järjestöjä jo yli 60 vuotta, Jari Anttalainen sanoo.

 

TUE YHTEISKUNNAN TURVALLISUUTTA PARANTAVAA TYÖTÄ

Tilinumero IBAN FI52 5780 0710 0095 10 BIC OKYFIHH
Rahankeräysluvan saaja: Maanpuolustuksen Tuki ry.

Maanpuolustuksen Tuki ry - maanpuolustuksentuki.fi
Suomen Reserviupseeriliitto ry - rul.fi
Reserviläisliitto ry – reservilaisliitto.fi
Maanpuolustuskiltojen liitto ry – mpkl.fi
Maanpuolustuskoulutusyhdistys – mpk.fi
Naisten Valmiusliitto ry - naistenvalmiusliitto.fi

BIC OKYFIHH
Rahankeräysluvan saaja: Maanpuolustuksen Tuki ry
Rahankeräysluvan myöntäjä: Poliisihallitus, 22.1.2016, POL-2015-12211
Keräyksen toimeenpanoaika: 22.1.2016–31.12.2017
Keräysalueena koko Suomi, Ahvenanmaan maakuntaa lukuunottamatta

Keräysvaroilla tuetaan vapaaehtoista maanpuolustustyötä tekeviä Maanpuolustus Tuki ry:n jäsenjärjestöjä v. 2016–2017

Send feedback

Thank you for the feedback!
Return to the article

More information

Proudly powered by:
Natify Inc
Programmatic Content Marketing ®
www.natify.io

Client:

Calcus